Aktiviteter          

2016

Drentträffen i Hässleholm maj 2015 blev en stor succe och önskemål har framförts att detta bör bli
årligt återkommande. Från Nederländska drentägare har förslag kommit om att vi ska ha träffen i Sverige
vartannat år och vartannat år i Zwolle NL.
Planer finns att ha en träff maj ev juni 2016. Mer information om detta kommer senare.