Att köpa drent          

 

Parningar slutet av maj 2015Teachers Kennel

 

 

 

 

 

 

Bild av "Thimmo" kommer

 

 

 

 

 

No Uch, Int Uch, SV-13-15, Nordic Winner-13, Fin Winner -13
Swedrent's Allis "Hartje"

 

Eiso fan't Suydevelt

 

 

----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------