Startsidan Om rasen Rasstandard RAS Jaktprovsregler  

 

Historik
Drentsche Patrijshond utvecklades på 1500-talet ur Spanieln som kom från Spanien till Nederländerna via Frankrike. I Nederländerna kallades de för rapphönshundar (patrijs är rapphöns på nederländska). Från att nära på försvinna har rasen bevarats genom entusiastiska uppfödare som jobbat med den lilla population som fanns kvar. Att bevara det rastypiska har varit en mycket viktig del i avelsarbetet liksom hälsoaspekterna.

Rasen i de nordiska länderna
Danmark var det första nordiska land som importerade rasen.

I Sverige fanns 2014 ca 100 drentar registrerade i SKK av dessa kan man dock räkna bort några som ej längre är i livet och ett antal som exporterats (till bl.a Nederländerna, Canada samt de Nordiska länderna). Förutom dessa finns också några Nederländska hundar som ej överförts till den svenska registreringen.

I Norge finns ca 20 drentar registrerade i NKK och Finland har enbart ett fåtal av rasen, men även där börjar nu intresset att öka.

Användningsområde
Drentsche Patrijshond kalldes (kallas) bondens hund då den ofta fanns på bondgårdarna. Där skulle de dra tunga mjölkkärror, leka och se till barnen när föräldrarna arbetade, vakthund, skadedjursbekämpare, samt att den skulle kunna fungera som jakthund när bonden fick tid över.
Alla dessa egenskaper är man i Nederländerna noga med att man vill bevara, om rasen förlorar dessa så förlorar den också sin karraktär.
Drentsche Patrijshond är en stående fågelhund idealisk för jakt i olika slags terräng. Den fungerar alltså lika bra på fält som i skog eller vatten och arbetar under bössan och alltid i nära kontakt med jägaren. I Sverige tillhör den Specialklubben för kontinentala fågelhundar och grupp 7.
De är goda apportörer och bra simmare som efter träning kan ge en god jaktkamrat vid exempelvis sjöfågeljakt.
Rasen har god näsa och användbara som viltspårare om rätt grund ges. Flera drentar i Sverige är också Viltspårchampions
Drentsche Patrijshond kan även tränas upp till att bli räddningshund. I Nederländerna och Norge finns för tillfället Drentsche Patrijshonden som tränas för att bli auktoriserad SAR-dog (search and rescue-hund). Viktigt för den typen av hundar är ett utpräglat intresse för människor och en glädje i att lära och ta sig an nya utmaningar.
Att jobba som assistenthund passar också vissa individer av den här rasen. Några är i dagsläget tränade och jobbar för sina brukare i Nederländerna.
Drentsche Patrijshond är en härlig familjehund om man tänker på att den behöver aktiveras. Det är ingen hund som alltid vill ligga och gosa i soffan utan behöver få utlopp för sin energi och aktiveras mentalt med utmaningar.
Några drentar i Sverige och Norge tränas också i lydnad och erhållit LPI.
I nära framtid kanske vi också kan se rasen i agility eller varför inte i freestyle.